Αγορά 22.052 ιδίων μετοχών από Δίας ΕΕΧ

11:15 9/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Δίας ΕΕΧ προέβη στις 05/06/2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 22.052 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,62 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 13.701,72 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα