Διευρύνεται η λίστα δαπανών που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα

Με στόχο την ενίσχυση των εσόδων που προέρχονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας αλλά και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εξετάζει
Keywords
Τυχαία Θέματα