Στις 30/6 η γενική συνέλευση της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος

10:23 9/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το διοικητικό συμβούλιο της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος Κατόπιν καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην 84η Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
Keywords
Τυχαία Θέματα