Με 93,12% ο Π. Κωστόπουλος στην ΙΜΑΚΟ

Σε αγορά 29.576 μετοχών της ΙΜΑΚΟ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,22% επί του συνόλου των μετοχών, προέβη κατά την 24/06/2009, η ΑΜΑ ΑΚΙΝΗΤΑ και κατά συνέπεια κατέχει συνολικά 12.266.259 μετοχές της ΙΜΑΚΟ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90,39% επί του συνόλου των μετοχών. Η τιμή απόκτησης των ως άνω 29.576 μετοχών ήταν 1,17 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 34.603,92 Ευρώ συνολικά.
Keywords
Τυχαία Θέματα