ΥΠΟΙΟ: Ηλεκτρονικά θα αποστέλονται τα ΔΑΥΚ από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου

Την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Ασφαλισμένων (ΔΑΥΚ), σύμφωνα με όσα ορίζονται σε εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα, υπενθυμίζει στις υπηρεσίες του Δημοσίου η Γενική Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.Στο σχετικό έγγραφο σημειώνεται ότι πολλές υπηρεσίες δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση για να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην εν λόγω εφαρμογή (e-ΔΑΥΚ) και επομένως δεν έχουν λάβει κωδικούς πρόσβασης,
ούτε αναλυτικές πληροφορίες. Συνέπεια αυτού είναι να αποστέλλονται χειρόγραφα ΔΑΥΚ, τα οποία επιστρέφονται από την υπηρεσία συντάξεων, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της απονομής συντάξεων.Σημειώνεται, ότι η υποχρέωση ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ΔΑΥΚ ισχύει:- από 10/11/2008 για το Υπουργείο Παιδείας (Διοικητικοί, Εκπαιδευτικοί).- από 1/1/2009 για τα λοιπά Υπουργεία.- από 1/4/2009 για τις Περιφέρειες, τις Νομ. Αυτοδιοικήσεις, και τους ΟΤΑ.
Keywords
Τυχαία Θέματα