Καρέλιας: Από 7/7 το μέρισμα των 5,85 ευρώ

Στα 5,85 ευρώ διαμορφώνεται το καθαρό μέρισμα της Καρέλιας για την απελθούσα χρήση. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2008 είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μας, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 1ην Ιουλίου 2009. Από την 29ην Ιουνίου 2009 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσεως 2008. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 7ην Ιουλίου 2009 μέχρι την 6ην Ιουλίου 2010.
Keywords
Τυχαία Θέματα