Στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς Emporiki Bank και Φιντεξπορτ

Στην κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών", από την 25η Ιουνίου 2009, μεταφέρονται οι μετοχές της Emporiki Bank, σύμφωνα με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη ότι το ποσοστό διασποράς των μετοχών της παραμένει μικρότερο από 10% μετά την πάροδο της προθεσμίας των 45 ημερών που προβλέπει ο κανονισμός του Χ.Α. από την εισαγωγή των νέων μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.
Keywords
Τυχαία Θέματα