Οι στόχοι της Βαράγκης

Η εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και ενδυνάμωση της κεφαλαιακής της θέσης, είναι ένας από τους στόχους της Βαράγκης για φέτος, σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο κ. Δ. Βαράγκη στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γ.σ. των μετόχων. Αλλος στόχος είναι η υιοθέτηση επιχειρησιακών πολιτικών που θα επιτρέψουν τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης με την παράλληλη ελαχιστοποίηση των κινδύνων αναφορικά με την ποιότητα των αναλαμβανόμενων έργων και αξιοπιστία των πελατών της Εταιρίας.
Keywords
Τυχαία Θέματα