Φουρλής: Κόβει μέρισμα στις 22/6- 0,324 ευρώ καθαρό μέρισμα

Το καταβλητέο μετά από φόρους μέρισμα ανά μετοχή της Φουρλής, θα διαμορφωθεί σε 0,324 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2008 είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 24η Ιουνίου 2009 (Record Date). Από την 22α Ιουνίου 2009 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος (0,36 ευρώ ανά μετοχή) χρήσεως 2008. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 29η Ιουνίου 2009 μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα