Αγορά 9.600 ιδίων μετοχών από LAMDA Development

Η LAMDA Development προέβη στις 12.6.2009 μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 9.600 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 6,11 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 58.664,21 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα