Αγορά 250 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

Η Eurobank Properties προέβη στις 12.06.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 250 ιδίων μετοχώνμε μέση τιμή κτήσης 7,21 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.802,50 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα