Αγορά 4.400 ιδίων μετοχών από Μύλοι Λούλη

H Μύλοι Λούλη στις 12.06.2009 προέβη σε αγορά 4.400 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,64 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 7.216 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 695.720 ίδιες μετοχές (4,185% του συνόλου των 16.622.832 μετοχών).
Keywords
Τυχαία Θέματα