Αγορά 1.000 ιδίων μετοχών από Κυριακίδης Μάρμαρα

H F.H.L. Η. Κυριακίδης Μάρμαρα προέβη στις 12.06.2009 σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,58 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 581,98 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών MERIT ΧΑ.Ε.Π.Ε.Υ.
Keywords
Τυχαία Θέματα