Αγορά 6.000 ιδίων μετοχών από Profile

11:36 9/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Profile προέβη στις 05/06/2009 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΔΡΑΞ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά 6.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,01 ευρώ ανά μετοχή, μετοχές συνολικής αξίας 6.030 ευρώ. Η Εταιρία κατέχει συνολικά 288.517 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,37% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα