Ιλυδα: Κόβει δικαίωμα για split στις 12/6

11:36 9/6/2009 - Πηγή: Reporter
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split των μετοχών της Ιλυδα ορίζεται η 12η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,40 ευρώ / μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη εν λόγω διανομή δωρεάν μετοχών και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 16ης Ιουνίου 2009 για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία.
Keywords
Τυχαία Θέματα