Αγορά 1.500 ιδίων μετοχών από PC Systems

Η PC Systems προέβη την Τετάρτη 24.06.2009, μέσω του μέλους του ΧΑ 'Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.', σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,313 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 470 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα