Αγορά 7.425 ιδίων μετοχών από MLS Πληροφορική

Η MLS Πληροφορική προέβη την Τετάρτη 24.06.2009 σε αγορά 7.425 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,49 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 11.089,25 ευρώ. Οι μετοχές αγοράστηκαν μέσω της GUARDIAN TRUST ΑΧΕΠΕΥ.
Keywords
Τυχαία Θέματα