Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών από Coca Cola

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως στις 12 Ιουνίου 2009 προέβη στην αγορά 19.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 14,8459 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 289.495,06 ευρώ. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Keywords
Τυχαία Θέματα