Λεπτομέρειες για την επιστροφή κεφαλαίου από MIG

Ως ημερομηνία καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,20 ευρώ ανά μετοχή) της MIG έχει ορισθεί η 9η Ιουλίου 2009. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την επιστροφή κεφαλαίου (constructive dividend), κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό μορφή μετοχών της MIG αντί σε μετρητά, ως ακολούθως:
Keywords
Τυχαία Θέματα