Αγορά 15.000 ιδίων μετοχών από Δίας ΑΕΕΧ

Η Δίας ΑΕΕΧ προέβη στις 29/06/2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 15.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,58 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 8.750 ευρώ
Keywords
Τυχαία Θέματα