Αγορά 12.000 ιδίων μετοχών από MLS

Η MLS Πληροφορική προέβη την Δευτέρα 29.06.2009 σε αγορά 12.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,50 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 17.948 ευρώ. Οι μετοχές αγοράστηκαν μέσω της GUARDIAN TRUST ΑΧΕΠΕΥ.
Keywords
Τυχαία Θέματα