Ανοικτό το ενδεχόμενο νέας κεφαλαιακής ενίσχυσης για την Millennium bank

Αποτελεσματικό αποδεικνύεται τελικά το μοντέλο οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει η Millennium Bank Ελλάδος καθώς πλέον διαθέτει ενεργητικό 6,1 δις ευρώ και αποτελεί την μεγαλύτερη από τις μικρομεσαίες τράπεζες στην Ελλάδα ,επιτυγχάνει κέρδη και στηρίζεται σε ένα ορθολογικό τρόπο ανάπτυξης που δεν γεννά ρίσκα στον ισολογισμό.
Keywords
Τυχαία Θέματα