Αγορά 10.000 ιδίων μετοχών από ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ προέβη την 18/6/09 μέσω του μέλους του Χ.Α. PRAXIS INTERNATIONAL ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,3334 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 53.334,28 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα