Αγορά 472 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

Η Eurobank Properties προέβη στις 18.06.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 472 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,10 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3351.20 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα