Αγορά 15.604 ιδίων μετοχών από LAMDA Development

Η LAMDA Development προέβη στις 18.6.2009 μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 15.604 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 5,36 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 83.648,92 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα