Αγορά 22.000 ιδίων μετοχών από Coca Cola

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως στις 18 Ιουνίου 2009 προέβη στην αγορά 22.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 13,6230 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 299.708,09 ευρώ. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ
Keywords
Τυχαία Θέματα