Αγορά 23.900 ιδίων μετοχών από MLS Πληροφορική

Η MLS Πληροφορική προέβη σε αγορά 23.900 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,48 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 35.481,59 ευρώ. Οι ως άνω 23.900 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ.
Keywords
Τυχαία Θέματα