ΕΛΤΑ: Συμμετοχή του Δημοσίου στην ΑΜΚ με 43 εκ.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα μετάσχει στην ΑΜΚ των ΕΛΤΑ δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να διατηρήσουν τα ΕΛΤΑ το δικαίωμα συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΤ με ποσοστό 10%.
Keywords
Τυχαία Θέματα