ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Τ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΠΟ 02/04/2013 ΕΩΣ 30/04/2013 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ-ΑΥΤΟΨΙΕΣ Κ.Α.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Τ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΠΟ 02/04/2013 ΕΩΣ 30/04/2013 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ-ΑΥΤΟΨΙΕΣ Κ.Α.
Ημ/νια: 02/04/2013
Φορέας: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
ΑΔΑ: ΒΕΑ17ΛΩ-6ΡΙ
Keywords
Τυχαία Θέματα