ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΠΟΣΟΥ : 105,78 ΕΥΡΩ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΠΟΣΟΥ : 105,78 ΕΥΡΩ.
Ημ/νια: 02/04/2013
Φορέας: Δήμος Κορινθίων
ΑΔΑ: ΒΕΑ1ΩΛ7-ΧΞΓ
Keywords
Τυχαία Θέματα