ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. ΠΟΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. ΠΟΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ημ/νια: 12/03/2013
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ι-ΥΤ7
Keywords
Τυχαία Θέματα