Αξιόγραφοι: Διαβεβαιώσεις Νικολάτου για επιτάχυνση υποθέσεων

Ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων ενημερώνει τα μέλη του ότι ύστερα από παραστάσεις προς τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μύρωνα Νικολάτο, σχετικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εκδίκαση των υποθέσεων των μελών του Συνδέσμου, ο κ. Νικολάτος διαβεβαίωσε γραπτώς ότι έδωσε οδηγίες στα επαρχιακά δικαστήρια όπως εκδικάζουν τις υποθέσεις αυτές κατά προτεραιότητα.

"Για τις υποθέσεις που καθυστερούν, ο κ. Νικολάτος εισηγείται στα μέλη μας να απευθύνονται στους δικηγόρους που τα εκπροσωπούν", καταλήγει η ανακοίνωση του Συνδέσμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα
Αξιόγραφοι, Διαβεβαιώσεις Νικολάτου,axiografoi, diavevaioseis nikolatou