Βιοτέρ: Αδυνατεί να διανείμει μέρισμα για το 2008

15:02 30/6/2009 - Πηγή: Capital
Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2008, εξαιτίας ζημιών προηγούμενων χρήσεων, η Βιοτέρ, όπως αποφασίστηκε κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 30/06/2009.
Τυχαία Θέματα