Ασπίς Πρόνοια: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Τακτική Γ.Σ.

14:20 30/6/2009 - Πηγή: Capital
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που έλαβε χώρα σήμερα, 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας.
Keywords
Τυχαία Θέματα