Κρι-Κρι: Έκδοση ΚΟΔ ύψους €4.230.000

17:06 17/4/2019 - Πηγή: Capital
Σκοπό έχει τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος αύξησης-επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής γιαουρτιού και παγωτού, που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.
Τυχαία Θέματα