Ερωτήσεις και απαντήσεις από τον ΕΦΚΑ για τον τίτλο κτήσης

16:37 17/4/2019 - Πηγή: Capital
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση των προσώπων που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης) δίνει ο ΕΦΚΑ.
Keywords
Τυχαία Θέματα