Κορρές: Σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους €27,5 εκατ.

Σκοπός η αναχρηματοδότηση υφισταμένων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Keywords
Τυχαία Θέματα