Έργο του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών ανέλαβε η Space Hellas A.E.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανέθεσε στην Κοινοπραξία "Space Hellas A.E. - KBI Impuls Hellas A.E." το έργο "Ανάπτυξη Υποδομών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του Δημοσίου Τομέα απομακρυσμένων περιοχών για προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών με τη χρήση του Δημόσιου Δορυφορικού Συστήματος Hellas Sat - ΔΟΡΥ".

Το έργο είναι του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, έχει

χρόνο υλοποίησης 2 έτη και το συμβατικό τίμημά του ανέρχεται στα 8.750.709 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Tο έργο "ΔΟΡΥ" αποτελεί ένα τυπικό έργο παροχής ολοκληρωμένων δορυφορικών υπηρεσιών ("με το κλειδί στο χέρι") που καλύπτει την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού, την παροχή τηλεφωνίας, διασύνδεσης με το διαδίκτυο και διασύνδεση δικτύων data των 13 Φορέων και Υπουργείων του Δημοσίου Τομέα. Αφορά κυρίως στις απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας που εξυπηρετούνται καλύτερα μέσω του δορυφόρου HELLAS-SAT, στα πλαίσια των στόχων της Κοι
Keywords
Αναζητήσεις
kbi
Τυχαία Θέματα