Μεταβολές στη μετοχική σύνθεση 8 εταιρειών

Οχτώ εταιρείες εμφάνισαν μεταβολές στη μετοχική τους σύνθεση σύμφωνα με τη λίστα με τις συμμετοχές εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών βάσει των ποσοστών που έχουν διαμορφωθεί από πράξεις μετόχων και έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2009.
Τυχαία Θέματα