Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου: Τριήμερο διεθνές συνέδριο στη Μήλο για την πράσινη ανάπτυξη στο Αιγαίο

Το Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου οργανώνει τριήμερο(23,24,25 Οκτωβρίου) διεθνές συνέδριο στη Μήλο, με θέμα τις καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση των έργων και την Ευρωπαϊκή συνεργασία.Το Συνέδριο, που θα συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό δημάρχων και ενδιαφερομένων από το χώρο του Αιγαίου, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της Ελληνικής συμμετοχής στο "Σύμφωνο των Δημάρχων" και της συνεργασίας των νησιωτικών δικτύων της ΕΕ, ενόψει μάλιστα των σημαντικών χρηματοδοτικών μέσων, που έχει δρομολογήσει η Επιτροπή
για την υποστήριξη των αειφορικών δράσεων στα νησιά.Ήδη ξεκινά το πρόγραμμα ISLE - PACT ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ το πρόγραμμα ELENA για την υποστήριξη των δήμων με προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ θα αναγγελθεί άμεσα, και ίσως εντός του συνεδρίου. Να σημειώσουμε την παρουσία σημαντικών στελεχών της επιτροπής, όπως ο Pedro Ballesteros της Γ.Δ. Ενέργειας και Μεταφορών και ο Alessandro Boschi της Ευρωπαϊ
Keywords
Τυχαία Θέματα