Ειδική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών

11:15 24/6/2009 - Πηγή: Capital
Το γεγονός ότι η παραγωγή, προμήθεια, κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο μεσολάβηση στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών προβλέπεται από το Νόμο ως αποκλειστικό δικαίωμα του Κράτους, δεν έχει αποδειχτεί επαρκές, προκειμένου να αποτρέψει την παράνομη υιοθέτηση και ανάπτυξη των προκείμενων πρακτικών και από ιδιώτες, η εγκληματική συμπεριφορά των οποίων έχει οδηγήσει στην εξάπλωση του κοινωνικού φαινομένου των ναρκωτικών, λαμβάνουσα υπό το πρίσμα αυτό διακριτή κοινωνικοηθική απαξία.
Keywords
Τυχαία Θέματα