Δίας ΑΕΕΧ: Αγορά 3.000 ιδίων μετοχών

Σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 0,75 ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.250,00 ευρώ, προέβη στις 15/10/2009 η Δίας ΑΕΕΧ.
Keywords
Τυχαία Θέματα