Χρηματιστήρια Αθηνών & Παρισίων: Σαν γνώριμα από παλιά

Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο που να διεκδικεί, ιστορικά, το ρόλο της "υψηλής επιστασίας" προς το Χ.Α., στις πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας του, όσο η χρηματαγορά των Παρισίων. Ακολουθεί μία ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό Χρηματιστήριο του Παρισιού, στο παλάτι που είναι γνωστό ως Palais de la Bourse όπου μία επίσκεψη επιφυλάσσει μοναδικές συγκινήσεις για κάθε επενδυτή ή επισκέπτη.
Keywords
Τυχαία Θέματα