Αγορά 3.000 ιδίων μετοχών από Δίας ΑΕΕΧ

Η Δίας ΑΕΕΧ προέβη στις 15/10/2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 0,75 ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.250 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα