Χρ. Γερούκης: Ευέλικτος αναπτυξιακός νόμος με λιγότερο κράτος

Από τις αρχές της δεκαετίας του '80 οι εκάστοτε κυβερνήσεις ψηφίζουν και εφαρμόζουν Αναπτυξιακούς Νόμους για την ενίσχυση των Επενδύσεων (Ν. 1262, Ν. 1892, Ν. 2601, Ν. 3299, κλπ) οι οποίοι διέπονται κατά βάση από την ίδια φιλοσοφία. Η βασική κατευθυντήρια γραμμή όλων των Αναπτυξιακών Νόμων είναι η καταβολή επιχορήγησης ή η Φορολογική απαλλαγή ως ποσοστό του ύψους της επένδυσης την οποία προτίθεται να υλοποιήσει κάποια επιχείρηση, κίνητρα τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή της χώρας όπου υλοποιείται η κάθε επένδυση.
Keywords
Τυχαία Θέματα