Σχ/ν για χρηματοοικονομικές καταστάσεις - συγχώνευση ή διάσπαση εταιρειών

Σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Ενσωμάτωση Οδηγιών σχετικά με ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών και σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα» κατατέθηκε στη Βουλή.Όπως
Keywords
Τυχαία Θέματα