Οι καπνιστές προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη για να ακυρώσουν τον Νόμο!

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας πραγματοποίησε το κόμμα "Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση" (Κ.Ο.Τ.Ε.Σ.), και στρέφονται κατά της απόφασης, με την
Keywords
Τυχαία Θέματα