Αίτηση εισαγωγής στην ΕΝ.Α. για την εταιρεία DIVERSA (καταστήματα ORA ORA)

Η πρώτη αίτηση του 2010 για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατατέθηκε από την Guardian Trust ΑΕΠΕΥ και αφορά την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας DIVERSA A.E. στην Εναλλακτική Αγορά.
Keywords
Τυχαία Θέματα