ΥΠΕΚΑ: Σε Δημόσια Διαβούλευση ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

εΩς την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010 θα διαρκέσει η δημόσια διαβούλευση για τον "Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων" και το Σχέδιο Π. Δ/γματος για "Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού", ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Κάλεσε παράλληλα τους πολίτες, τους αρμόδιους φορείς, τους επιστημονικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς εταίρους να καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στα τελικά Σχέδια των εν λόγω
ρυθμίσεων. Τα κείμενα των ρυθμίσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/minenv/Υπενθυμίζεται ότι με τις ρυθμίσεις που προωθεί το ΥΠΕΚΑ θεσπίζονται, σε εφαρμογή Κοινοτικής Οδηγίας, ενεργειακές επιθεωρήσεις σε όλα τα νέα κτίρια, καθώς και στα υφιστάμενα εφόσον πωλούνται ή ενοικιάζονται. Προβλέπεται επίσης μελέτη ενεργειακής απόδοσης για την έκδοση οικοδομικής άδειας (στη θέση της μελέτης θερμομόνωσης) και θέσπιση Σώματος
Keywords
Τυχαία Θέματα