Αίτηση εισαγωγής Diversa για εισαγωγή στην ΕΝΑ

Η πρώτη αίτηση του 2010 για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατατέθηκε από την GUARDIAN TRUST Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και αφορά την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας «DIVERSA A.E.» στην Εναλλακτική Αγορά.
Keywords
Τυχαία Θέματα